Cara Dušana 52/3

 
Ponudi posao

Studentsko-omladinska zadruga "AKTER" može za kratko vreme da vam obezbedi ljude za vaš posao.

--------------------------------------------------------

Uplata:

Nakon završenog posla poslodavac upisuje iznos zarade na ugovoru - uputu za rad koji se sastoji od dva primerka, overava ga i dostavlja zadruzi. Zatim se u zadruzi vrši obračun i poslodavcu dostavlja račun - faktura sa jednim primerkom ugovora - uputa za rad.

Naručilac poslova-poslodavac za rad zadrugara uplaćuje zadruzi fakturu u bruto iznosu na tekući račun 205-86468-62 kod Komercijalne banke.

Uplaćena sredstva se sastoje:
1. Neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara.
2. Sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih obaveza.
3. Sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe.

--------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
Copyright © 2006 .SOZ Akter. All rights reserved. ( Designed by Mijajlović Miloš )